MOROT ELLER PISKA

2015-09-25 12:24

Morot eller piska
När det gäller just bestraffning (piska) finns det mycket kunskap som visar att bestraffning är fel väg att gå. Den som blir bestraffad upplever – vad de än gjort - en stor orättvisa. Visst kan de flesta tillstå att de gjort fel men upplever nästan alltid bestraffningen som orättvis och för hård. Just orättvisa är något som är mycket känsligt för oss i olika sammanhang vilket då triggar igång oss. Om vi upplever att vi har blivit orättvist behandlade så är det bara så. Du kanske har hört någon i din omgivning uppleva att de blivit kränkta eller att någon känner sig kränkt. Det är också ett uttryck för detta!

Ett forskningsteam i Israel ville också se om bestraffning gav effekt eller inte. Så de införde böter på förskolan när man hämtade sitt barn för sent för att lära föräldrarna att de skulle passa tider bättre. Först genomfördes en observation under fyra veckor som visade att det blev i genomsnitt åtta sena hämtningar per förskola per vecka. Därefter infördes böter för sen hämtning. Då mer än fördubblades antalet sena hämtningar till i genomsnitt 20 per vecka! Bestraffningen gav effekt – motsatt effekt. Nu fanns det en ekonomisk kostnad, utöver den moraliska och sociala kostnad som alltid finns. Det blev helt enkelt okej att hämta sent eftersom man betalade för sig. När förskolorna sedan tog bort böterna minskade inte de sena hämtningarna, utan låg kvar på den högre nivån.

Precis samma sak uppkommer ofta vid sen ankomst eller annan form av misskötsel. En bestraffning tilldelas personen i form av samtal, löneavdrag eller annan i ditt tycke lämplig åtgärd. Om du testat detta märker du att de sena ankomsterna eller andra former av misskötsamhet inte avtar, visst kanske något i det korta perspektivet men på lite längre sikt ökar alltid problemen, kanske till och men värre än innan. Detta motsvarar precis exemplet med förskolorna i Israel. Nu finns det ett pris för att komma för sent vilket personen tycker är värt. ”Några kronor hit eller dit spelar ingen roll. Det mesta går ändå till skatt”, säger dessa personer när jag frågar dem om detta i individuella samtal. Dessutom så tycker de att det är ”lite kul att jävlas med chefen och kollegorna”. De tycker att uppmärksamheten de får är värt det lilla pris de får betala i form av löneavdrag eller utebliven lönehöjning. Det är därför du ofta upplever att ditt samtal med kollegan om att skärpa sig inte får önskad effekt.

Är belöning (morot) då en bättre väg att gå? Nej menar jag och många forskare med mig. Belöning minskar ofta motivationen och det finns en svensk studie om blodgivare som påvisar just detta. När blodgivare utlovas en belöning (50 kronor) så minskar deras vilja att ge blod. Skälet till detta kan bero på att det finns en inre vilja, en inre motivation och att det inte är pengen (belöningen) som styr. Belöningen kan då istället verka direkt motverkande.

Ett annat problem med belöningar är att mottagaren tenderar till att vilja ha större och större belöningar för att uppleva samma lyckonivå som vid den ursprungliga belöningen. Det sker alltså en snabb habituering (tillvänjning). Jag brukar till och med säga att pengar (belöning) är det dyraste och sämsta sättet att motivera människor. Ger du barnen en hundralapp för att städa sitt rum kommer de snart att vilja ha mycket mer pengar (belöning) för att utföra samma uppgift.

 

Dela med dig

Nyhetsbrev

Vill du ha värdefulla tips och idéer en gång i månaden? Anmäl dig till mitt nyhetsbrev. Fyll i din e-postadress för att börja prenumerera.

Mina böcker

Här kan du köpa samtliga böcker jag skrivit!

>> Läs mer om mina böcker

Kontakta mig

Ring 0708 570 550 eller maila info@brainscan.se

Blogg

DAILY STANDUP!

2015-09-30 10:30

Daily standupsAndra bra sätt att skapa arbetsglädje är daily standups; snabba, peppande möten före, under eller efter arbetet. Ibland behövs det...