Blogg

2015-09-30 10:30

Daily standups
Andra bra sätt att skapa arbetsglädje är daily standups; snabba, peppande möten före, under eller efter arbetet. Ibland behövs det faktiskt inte så mycket mer än så. Daily standups är en metod där medarbetare samlas, i verkligheten eller digitalt, för att uppdatera sina kollegor genom att svara på tre enkla frågor:

  1. Vad gjorde jag i går?
  2. Vad ska jag göra idag?
  3. Behöver jag hjälp med något?

 

Dessa korta möten gör att alla vet lite mer om varandras arbete vilket skapar en känsla av sammanhang, förkortat till KASAM.

Men vi har inte tid med allt detta trams, vi behöver arbeta istället”, kommer du att få höra om du börjar fokusera på arbetsglädje. Jag skrev för några år sedan en bok om att ha kul på jobbet och jag har fått många gliringar. ”Kul på jobbet, ha, vilket skämt!”. Jobb ska vara jobbiga, inte kul. Det hörs till och med på orden, jobb och jobbigt. Det hänger ihop. 

2015-09-29 09:12

Tillverka arbetsglädje

Arbetsglädje är ett vackert ord. Arbete kan verkligen skapa glädje hos många människor och trots att folk vinner miljoner på Lotto fortsätter de att arbeta. Pensionen kan för många bli livets största straff, för att inte tala om arbetslöshet. Det här inlägget handlar om hur du ”tillverkar” arbete som ger arbetsglädje.

Systematisk arbetsglädje
Arbetsglädje är något mjukt och svårt att exakt sätta fingret på men undersökning på undersökning visar på vikten av detta. Mitt råd till dig är därför att metodiskt satsa på systematisk arbetsglädje (SAG). Se det precis som det lagstiftade systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och genomför kontinuerligt arbetsglädjeronder och avvikelserapportering när arbetsglädje saknas. Arbeta med tydliga handlingsplaner och åtgärdsprogram för att åstadkomma arbetsglädje. Människor som upplever arbetsglädje blir mer kreativa, mer produktiva, mer effektiva och på längre sikt ger mer lönsamma företag.

Investeringar i arbetsglädje betalar sig alltid mångfalt.

Utse arbetsglädjerepresentanter som regelbundet ser till så att alla känner mer glädje på jobbet. Dessa representanter kan skapa aktiviteter såsom månadsmys, vilket innebär månatliga träffar i avslappnade miljöer tillsammans - eller varför inte blåbärsfika? Det införde jag när jag var VD för ett bolag. Jag träffade alla blåbär (nyanställda) på en gemensam fika innehållande blåbär. Det skapade närhet och glädje på ett lekfullt sätt.

Kanske ska ni också testa gnällfasta och kräkmöten. Gnällfasta innebär att alla förbinder sig att under överenskommen tid, till exempel en arbetsvecka, inte gnälla alls. Det är svårare än vad du tror. Kräkmöten är också en kul övning. Det är om någon behöver kräkas ur sig någonting den fått i sig (en dålig kundupplevelse eller annan jobbig händelse) ska den kalla till ett kräkmöte. Precis som kräkning rensar magen vid sjukdom kan ett kräkmöte rensa ”ur skit” på arbetsplatsen.

2015-09-28 13:23

Fem smarta tips för ökad arbetsglädje
1. Omvandla alla klagomål till önskemål. Det skapar en mer positiv stämning, är avväpnande och blir ett sätt att undvika att medarbetare går i försvarsställning.

2.  Visa uppskattning för kollegornas arbete. Beröm dem ofta, be om goda råd eller sprid positivt skvaller. Det är naturligt att skvallra men se till att vi bara skvallrar bra saker om varandra.

3. Ta fasta på det som lyckats. Om endast ett av fem projekt är framgångsrikt, så ägna tid och kraft åt att analysera det lyckade och bortse från de misslyckade. Lek leken finn fem rätt!

4. Visa omtanke och intresse för dina kollegor, hjälp den som verkar ha mycket att göra.

5. Se till att ha roligt tillsammans, våga skoja till det. Nyligen presenterad forskning visar på att lösnäsor och annat kul förbättrar möten väsentligt. Humor är en bra grund till kreativitet och ett utmärkt vapen mot stress och utbrändhet. Så använd din humor istället för ditt humör när du vill få saker gjorda.

PS. Ser du vem som är på bilden? 

 

2015-09-25 12:24

Morot eller piska
När det gäller just bestraffning (piska) finns det mycket kunskap som visar att bestraffning är fel väg att gå. Den som blir bestraffad upplever – vad de än gjort - en stor orättvisa. Visst kan de flesta tillstå att de gjort fel men upplever nästan alltid bestraffningen som orättvis och för hård. Just orättvisa är något som är mycket känsligt för oss i olika sammanhang vilket då triggar igång oss. Om vi upplever att vi har blivit orättvist behandlade så är det bara så. Du kanske har hört någon i din omgivning uppleva att de blivit kränkta eller att någon känner sig kränkt. Det är också ett uttryck för detta!

Ett forskningsteam i Israel ville också se om bestraffning gav effekt eller inte. Så de införde böter på förskolan när man hämtade sitt barn för sent för att lära föräldrarna att de skulle passa tider bättre. Först genomfördes en observation under fyra veckor som visade att det blev i genomsnitt åtta sena hämtningar per förskola per vecka. Därefter infördes böter för sen hämtning. Då mer än fördubblades antalet sena hämtningar till i genomsnitt 20 per vecka! Bestraffningen gav effekt – motsatt effekt. Nu fanns det en ekonomisk kostnad, utöver den moraliska och sociala kostnad som alltid finns. Det blev helt enkelt okej att hämta sent eftersom man betalade för sig. När förskolorna sedan tog bort böterna minskade inte de sena hämtningarna, utan låg kvar på den högre nivån.

Precis samma sak uppkommer ofta vid sen ankomst eller annan form av misskötsel. En bestraffning tilldelas personen i form av samtal, löneavdrag eller annan i ditt tycke lämplig åtgärd. Om du testat detta märker du att de sena ankomsterna eller andra former av misskötsamhet inte avtar, visst kanske något i det korta perspektivet men på lite längre sikt ökar alltid problemen, kanske till och men värre än innan. Detta motsvarar precis exemplet med förskolorna i Israel. Nu finns det ett pris för att komma för sent vilket personen tycker är värt. ”Några kronor hit eller dit spelar ingen roll. Det mesta går ändå till skatt”, säger dessa personer när jag frågar dem om detta i individuella samtal. Dessutom så tycker de att det är ”lite kul att jävlas med chefen och kollegorna”. De tycker att uppmärksamheten de får är värt det lilla pris de får betala i form av löneavdrag eller utebliven lönehöjning. Det är därför du ofta upplever att ditt samtal med kollegan om att skärpa sig inte får önskad effekt.

Är belöning (morot) då en bättre väg att gå? Nej menar jag och många forskare med mig. Belöning minskar ofta motivationen och det finns en svensk studie om blodgivare som påvisar just detta. När blodgivare utlovas en belöning (50 kronor) så minskar deras vilja att ge blod. Skälet till detta kan bero på att det finns en inre vilja, en inre motivation och att det inte är pengen (belöningen) som styr. Belöningen kan då istället verka direkt motverkande.

Ett annat problem med belöningar är att mottagaren tenderar till att vilja ha större och större belöningar för att uppleva samma lyckonivå som vid den ursprungliga belöningen. Det sker alltså en snabb habituering (tillvänjning). Jag brukar till och med säga att pengar (belöning) är det dyraste och sämsta sättet att motivera människor. Ger du barnen en hundralapp för att städa sitt rum kommer de snart att vilja ha mycket mer pengar (belöning) för att utföra samma uppgift.

 

2015-09-22 09:04

 

Vem vill inte vara framgångsrik i sitt arbete? I det här inlägget tar jag upp en modell som jag tycker ger dig förutsättningar att blir framgångsrik.

”Framgång är resultatet av en serie goda vanor och rutiner upprepade under en längre tid. Misslyckande är resultatet av en serie dåliga vanor och beslut upprepade under en längre tid.”
- Eric Thynell

SPEED-modellen

Speed är en modell som är enkel och bra. Det är en variant på John Ardens modell kallad SEEDS. ”SPEED-modellen”, som jag kallar den, lyfter fram vikten av att vara närvarande vilket är A och O i alla relationer. Avstånd och distans till sina medarbetare tror jag inte främjar ditt ledarskap och din förmåga att skapa förtroende emellan dig och dina medarbetare.

Social

Att vara social är en del i ett framgångsrecept som ledare. Det betyder inte att du behöver prata med alla och inte kunna sitta tyst periodvis. Det är en balans mellan att tala och lyssna som är framgångsreceptet. Att vara social innebär också att du värdesätter sociala relationer och vill och kan interagera med dina medarbetare och externa kontakter.

Presence

Att vara här och nu. Framgång skapas i nuet, i mötet just nu. Många tror och tänker att framgång är något som man skapar i morgon men det anser inte jag. Så slå av mobilen, lägg ifrån dig det du har i händerna och var närvarande. Att kolla mailen medan du pratar i telefon är exempelvis oklokt. Det gäller att vara avkopplad och inte uppkopplad. Gör en sak i taget. Multitasking är inte recept på framgång.

Education

Lärande är också en viktig del av framgång. Att se dig själv som elev och alla i din omgivning som lärare är ett sympatiskt förhållningssätt. Mitt råd är att avsätta 15-30 minuter varje arbetsdag till eget lärande. Det kan vara att lyssna på en podcast eller läsa ett kapitel i en bok eller titta på ett klipp från TED.com.

Exercise

Bevisen för att fysisk rörelse påverkar vår hjärna och stimulerar den i positiv riktning blir allt mer tydliga. Daglig rörelse ger dig energi och kreativitet. Återigen är det din skyldighet att avsätta tid för detta varje dag. Det går inte att träna i kapp och köra längre pass två gånger i veckan utan det är 30 minuter varje dag som gäller. En promenad, en cykeltur eller annan fysisk träning. En stor studie som Karolinska Sjukhuset nyligen gjorde på svenskar visade att endast en av hundra aktiverar sig själva minst 30 minuter per dag. 

Diet

Tänk dig att du har en dieselbil och tankar den med bensin. Vad händer då? Precis samma liknelse gäller för oss människor. Om du ska bli framgångsrik måste du tanka rätt bränsle. Vad som är rätt bränsle för dig vet jag inte men tar du hjälp så kommer du få konkreta råd. Företagshälsovård och träningsanläggningar kan hjälpa dig med detta. Om du testar denna modell är jag säker på att du kommer få mer ”speed” och bli än mer framgångsrik.

2015-06-09 18:25

 

Bli lajkad som ledare – 10 enkla tips!

Att vara snäll är inte lösningen för att bli lajkad som ledare. Här kommer mina 10 enkla tips!

1. Se dina medarbetare varje dag. Att få dem att känna sig sedda och betydelsefulla är viktigt.

2. Lyssna på dina medarbetare om du vill att de ska lyssna på dig!

3. Beröm rutinarbetet. Inte de exceptionella prestationerna.

4. Lita på dina medarbetare om du vill att de ska lita på dig.

5. Be om hjälp. Tro inte att du kan och vet allt – för det gör du inte.

6. Be om ursäkt när du gör fel och ta ansvar för de fel dina medarbetare gör.

7. Kommunicera vilken leverans du förväntar dig.

8. Därefter vilka resurser de har till sitt förfogande för att kunna leverera det du förväntat dig.

9. Slutligen måste du kommunicera vilka tidsramar de har att förhålla sig till.

10. Samt följa upp allt detta.

Lycka till!


2015-05-04 10:13

Här kommer första recensionen av min nya bok, Lätt att leda.

http://kvalitetsmagasinet.se/ledarskap-utan-krangel/

2015-04-26 18:57

Alldeles för länge sedan jag bloggade. Orsaken är att jag skrivit en ny bok under vintern. Det är ingen ursäkt men i alla fall en orsak. Förhoppningsvis kommer det bli bättring!

Boken som jag skrivit kan jag verkligen rekommendera. Den heter Lätt att leda och gör det lätt att leda eller i alla fall lättare. Du kan köpa den direkt från mig via hemsidan eller via bokus/adlibris. Just do it :)

2014-11-16 18:47

"Leaders are readers"

Jag fick besked i veckan att det nu går att beställa "Bli en bättre ledare och chef" igen. Den tredje (!) upplagan är nu levererad från tryckeriet. Boken som blivit mycket uppskattad av läsare, nominerades som årets HR-bok.

Boken är mitt förslag till årets julklapp för de som leder människor eller leder projekt. Beställ direkt frånhttp://brainscan.se/mina-bocker eller via http://www.bokus.com/bok/9789187093333/bli-en-battre-ledare-och-chef-en-praktisk-handbok-for-dig-som-utveckla-ditt-ledarskap/ eller via http://www.adlibris.com/se/bok/bli-en-battre-ledare-och-chef-en-praktisk-handbok-for-dig-som-utveckla-ditt-ledarskap-9789187093333

2014-10-01 20:38

Jag har aldrig fått så mycket uppmärksamhet för en bild som jag har lagt ut på ett socialt medie. I detta fall på Linkedin där man normalt sett inte "likar" saker i lika stor omfattning som på exempelvis Facebook. När detta skrivs har jag fått nästan 300 "likes". Det är nog 10 gånger fler än jag någonsin fått tidigare på Linkedin.

Vad kan det bero på? Jag tror det beror på hur smart utformat texten på bilden är. Den har hög igenkänning samt en smart tvist.

Bilden symboliserar precis det jag utbildar inom. Hur du skapar motivation och förmåga hos barnen, de anställda och ute hos kunden! Och det fungerar i verkligheten!

Sidor

Dela med dig

Nyhetsbrev

Vill du ha värdefulla tips och idéer en gång i månaden? Anmäl dig till mitt nyhetsbrev. Fyll i din e-postadress för att börja prenumerera.

Mina böcker

Här kan du köpa samtliga böcker jag skrivit!

>> Läs mer om mina böcker

Kontakta mig

Ring 0708 570 550 eller maila info@brainscan.se

Blogg

DAILY STANDUP!

2015-09-30 10:30

Daily standupsAndra bra sätt att skapa arbetsglädje är daily standups; snabba, peppande möten före, under eller efter arbetet. Ibland behövs det...